موقعيت

Post Pic

ايميل: karpazir@yahoo.com
تلفکس:
021-56394003
0912-1582464
0912-8106066
دفترمديرعامل: داخلی1
توليد: داخلی2
فروش: داخلی3
فکس: داخلی4

آدرس:

تهران کیلومتر 27 جاده ساوه شهرک صنعتی نصیر آباد خیابان سرو 13 پلاک 13

برای ديدن موقعيت جغرافيايي بر روی Karpazir map کیلیک کنید.
"